Zorg

Collectieve zorgverzekering

De universiteit heeft een overeenkomst voor de collectieve zorgverzekering met Zorg en Zekerheid afgesloten. Zolang je bent ingeschreven aan de Universiteit Leiden en hier collegegeld betaalt, kan je deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.


Gezondheidszorg

Alcohol en drugs, Apotheken, GGD, VGM, Huisartsen, Inloophuis psychiatrie, RSI, Seksuele discriminatie/-intimidatie, Sexualiteit, Telefonische hulplijnen, Ziekenhuizen, Zorgverzekeringen; hier vind je adressen en/of verwijzingen naar websites.