Probleem, klacht of conflict?

Adressen

Huurdersvereniging BRES 
(belangenvereniging voor huurders van DUWO Leiden)
Pelikaanhof 136
2312 EH Leiden
Tel.: 071 4077630
website huurdersvereniging BRES
Facebook BRES

Huurcommissie
(overheidsinstantie waar huurders en verhuurders naar toe kunnen met een geschil over de huur en verhuur van woonruimte)
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
0800 - 488 72 43
website huurcommissie

Laatst Gewijzigd: 14-07-2016