Regelingen

Bindend Studieadvies bij de Universiteit Leiden

Als je in Leiden studeert, heb je recht op goed onderwijs en studiebegeleiding. Van jouw kant moet je aan bepaalde voortgangseisen voldoen: de zogenaamde BSA-eisen. Lees hier wat BSA inhoudt en aan welke eisen je moet voldoen voor een positief Bindend Studieadvies (BSA).


BSA en bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Wat moet je doen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren? Mogelijk word je in je studievoortgang gehinderd door bijzondere (persoonlijke) omstandigheden. De examencommissie moet daar rekening mee houden bij het uitbrengen van het (bindend) studieadvies (BSA). Jij moet daar echter bepaalde zaken voor regelen. Lees watje moet doen om een negatief bindend studieadvies met afwijzing te voorkomen wanneer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden je studievoortgang belemmeren.


Medezeggenschap

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de universiteit.