Rechten en plichten

Rechten en plichten van studenten

Om onderwijs te volgen en gebruik te maken van de (onderwijs)faciliteiten aan de universiteit moet je ingeschreven zijn als student. Aan het feit dat je je hebt ingeschreven en je collegegeld hebt betaald kun je ook andere rechten ontlenen. Je plichten en rechten zijn vastgelegd in tal van Universitaire regelingen.