Betalings- en annuleringsvoorwaarden voor de workshops en trainingen van Studie- en Studentenondersteuning (SSO), Universiteit Leiden

Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden voor het aanbod workshops en trainingen op het gebied van studievaardigheden/studiemanagement, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan en solliciteren. Dit cursusaanbod staat alleen open voor studenten van de Universiteit Leiden. Inschrijven betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden

- Je bent student aan de Universiteit Leiden, of
- Voor de workshops op het gebied van loopbaan en solliciteren: je bent nog geen 12 maanden afgestudeerd, en nog op zoek naar je eerste baan.

Specifieke voorwaarden

Voor sommige workshops en trainingen zijn voorbereidende werkzaamheden vereist. Houd hier rekening mee als je je inschrijft.

Maximum aantal deelnemers

Hoeveel het maximum aantal deelnemers is, kun je zien bij de informatie van de desbetreffende training of workshop. Voor alle trainingen en workshops geldt: vol is vol. Wees er dus op tijd bij.

Online betaling

- Je bent aangemeld voor een workshop / training als je het online inschrijfformulier hebt ingevuld en de kosten hebt voldaan. Je kunt je uiterlijk 7 dagen voor de start van de workshop/training inschrijven.

- Als je wilt meedoen aan een workshop / training die binnen 7 dagen plaatsvindt, kun je contact opnemen met PITSstop, tel. 071 5278025.

Annulering van deelname door de student

Annulering van deelname aan een workshop/training dient schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar PITSstop, pitsstop@sea.leidenuniv.nl 
Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Annulering door Studie- en Studentenondersteuning

Studie- en Studentenondersteuning (SSO) behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod vóór aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Je wordt hier uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van op de hoogte gesteld. Je kunt ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende workshop/training, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

Laatst Gewijzigd: 21-08-2015