Vernieuwing website Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden vernieuwt haar website. Eind 2015 is het eerste deel van de nieuwe website live gegaan. Vraag en antwoord over de stand van zaken nu en de planning voor 2016.

Waarom vernieuwen we de site en wat zijn de uitgangspunten?

We vernieuwen de opzet, inhoud, vormgeving en techniek van de universitaire website, zodat de bezoekers van de site snel goede informatie over de Universiteit Leiden kunnen vinden, die actueel is en aantrekkelijk gepresenteerd. Lees hier meer over de opzet van de nieuwe website.

Welk deel van de site is al vernieuwd?

Op 10 december 2015 is het eerste deel van de website gelanceerd. De homepage, de websites van faculteiten en de rubrieken Over ons, Onderzoek, Wetenschappers, Den Haag, Locaties en Nieuws en Agenda zijn vernieuwd. De livegang is succesvol verlopen, dankzij de grote inzet van velen. Er is veel werk, tijd en geld besteed aan deze eerste stap (release 1). Hiermee is de basis gelegd voor de verdere vernieuwing in 2016.

 

 
De vernieuwde site in cijfers
 

Dit zijn de bezoekersaantallen van de nieuwe site (vanaf de start op 10 december 2015 t/m 23 mei 2016:

  • 906.571 bezoekers
  • 6.329.942 pagina weergaven
  • 00:03:23 gemiddelde sessieduur
 

Als medewerker en student zie ik nog geen nieuwe site. Wanneer volgen de medewerkers- en studentensite?

De volgende nieuwe onderdelen zijn de medewerkerswebsite en de studentenwebsite (release 2 en 3). Het ontwerp hiervoor is inmiddels uitgewerkt en goedgekeurd. Uitgangspunt is dat studenten en medewerkers op deze websites kunnen inloggen en dan informatie op maat krijgen aangeboden. Medio maart is de bouw van deze websites gestart. De technische oplevering is gepland in juni/juli. Daarna kunnen de webredacties bij SOZ, Bestuursbureau en faculteiten de content invoeren en de verwachting is dat de websites in het vierde kwartaal van 2016 live kunnen gaan.

Hoe ziet de planning er verder uit?

Vanaf de zomer zal gebouwd worden aan de bibliotheekwebsite, de studentenwervingswebsite en resterende onderdelen van de externe website. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwerpen voor de bibliotheek en studentenwerving, in nauw overleg met de betrokkenen bij de Universiteitsbibliotheken, faculteiten en het directoraat Strategische Communicatie & Marketing.

Planning van de releases

Geplande technische opleverdatum

Geplande livedatum

Ext. website - fase 1

10-dec-15

Medewerkerswebsite

24 jun 2016

Q4 2016

Studentenwebsite

3 jun 2016

Q4 2016

Bibliotheekwebsite

5 aug 2016

Q4 2016

Ext. website fase 3 - Studentenwerving

1 nov 2016

Q2 2017

Ext. website fase 2 - overig

medio nov. 2016

n.t.b.

Vrije ruimte

dec. 2016

n.t.b.

Wanneer is de vernieuwing afgerond?

De laatste onderdelen van de website worden eind 2016 technisch opgeleverd, waarna ook de resterende content kan worden overgezet. De verwachting is dat de vernieuwing van de website begin 2017 is afgerond. De website is echter nooit ‘af’: er is voorzien in structurele capaciteit bij het ISSC om de website in de toekomst te kunnen doorontwikkelen.

   
Vragen over de vernieuwing?
 

Wilt u meer weten over de vernieuwing van de site? Neem contact op met uw
facultaire hoofdredacteur of met de adviseur webcommunicatie SCM: Jos de Kooker

Technische en functionele vragen over de al opgeleverde nieuwe site kunt u mailen naar functioneel beheer Hippo: Marcel Didden.

Zie ook: webpagina over DIS
 
 

 

Laatst Gewijzigd: 24-05-2016