Nieuwe regeling Bindend Studieadvies

Met ingang van 1 september 2016 is een nieuwe regeling Bindend Studieadvies van kracht.

Experiment BSA-2 beëindigd

Afgelopen mei heeft het College van Bestuur besloten om te stoppen met het experiment bindend studieadvies in het tweede studiejaar (BSA-2) en de regeling voor het bindend studieadvies in het eerste jaar aan te passen.

De nieuwe regeling en meer informatie


Laatst Gewijzigd: 13-09-2016