Vernieuwing website Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden vernieuwt haar website. Eind 2015 is het eerste deel van de nieuwe website live gegaan. Vraag en antwoord over de stand van zaken nu en de planning voor 2016 en 2017.

Waarom vernieuwen we de site en wat zijn de uitgangspunten?

We vernieuwen de opzet, inhoud, vormgeving en techniek van de universitaire website, zodat de bezoekers van de site snel goede informatie over de Universiteit Leiden kunnen vinden, die actueel is en aantrekkelijk gepresenteerd. Lees hier meer over de opzet van de nieuwe website.

Welk deel van de site is al vernieuwd?

Op 10 december 2015 is het eerste deel van de website gelanceerd. De homepage, de websites van faculteiten en de rubrieken Over ons, Onderzoek, Wetenschappers, Den Haag, Locaties en Nieuws en Agenda zijn vernieuwd. De livegang is succesvol verlopen, dankzij de grote inzet van velen. Er is veel werk, tijd en geld besteed aan deze eerste stap (release 1). Hiermee is de basis gelegd voor de verdere vernieuwing. Eind 2016 zijn de nieuwe website voor huidige studenten en de bibliotheekwebsite live gegaan.

 

 
De vernieuwde site in cijfers
 

Dit zijn de bezoekersaantallen van de nieuwe site voor externe bezoekers (vanaf de start op 10 december 2015 t/m 23 mei 2016):

  • 906.571 bezoekers
  • 6.329.942 pagina weergaven
  • 00:03:23 gemiddelde sessieduur
 

Als medewerker zie ik nog geen nieuwe site. Wanneer volgt de medewerkerswebsite?

Het volgende nieuwe onderdeel is de medewerkerswebsite. Het ontwerp hiervoor is in 2016 uitgewerkt en goedgekeurd. Uitgangspunt is dat medewerkers op deze website kunnen inloggen en dan informatie op maat krijgen aangeboden. De technische basis voor de medewerkerswebsite is medio 2016 opgeleverd. Daarna zijn de webredacties bij Bestuursbureau, faculteiten en ondersteunende eenheden begonnen met het aanpassen en invoeren van de content. Ook moest er nog aanvullende functionaliteit worden gerealiseerd. De planning is dat de medewerkerwebsite in april 2017 live gaat.

Hoe ziet de planning er verder uit?

In de periode september 2016-maart 2017 is gebouwd aan de nieuwe studentenwervingswebsite, vacaturewebsite en resterende onderdelen van de externe website. Het 'bouwtraject' is eind maart 2017 afgesloten, van alle nieuwe onderdelen is de technische basis gerealiseerd in Hippo CMS. Tot eind 2017 wordt nog gewerkt aan het redigeren en invoeren van alle content voor de nieuwe websites.

Planning voor de onderdelen van de website

Technische oplevering

(Geplande) livedatum

Ext. website - fase 1

december 2015

Medewerkerswebsite

zomer 2016

april 2017 

Studentenwebsite

zomer 2016

november 2016

Bibliotheekwebsite

september 2016

december 2016

Ext. website fase 3 - Studentenwerving

december 2016

zomer 2017

Ext. website fase 2 - overig

februari 2017

voorjaar 2017

Vrije ruimte

maart 2017

n.t.b.

Wanneer is de vernieuwing afgerond?

De laatste onderdelen van de website zijn in maart 2017 technisch opgeleverd, zodat nu de resterende content kan worden overgezet. De verwachting is dat de vernieuwing van de website eind 2017 is afgerond. De website is echter nooit ‘af’: er is voorzien in structurele capaciteit bij het ISSC om de website in de toekomst te kunnen doorontwikkelen.

   
Vragen over de vernieuwing?
 

Wilt u meer weten over de vernieuwing van de site? Neem contact op met uw
facultaire hoofdredacteur of met de adviseur webcommunicatie SCM: Jos de Kooker

Webredacteuren kunnen technische vragen over Hippo CMS mailen naar de helpdesk van het ISSC (vermeld Hippo in het onderwerp). Dit is ook het adres voor storingsmeldingen. 

Zie ook: webpagina over DIS (alleen bereikbaar op universitaire werkplekken)
 
 

 

Laatst Gewijzigd: 31-03-2017