Onderwijsbeleid

Onderwijsprofiel en onderwijsbeleid

Het onderwijsbeleid sluit aan bij de missie van de universiteit en bij de ambities die zijn beschreven in het instellingsplan 2010-2014 “Inspiratie en Groei”. Het bevorderen van studiesucces van onze studenten is één van de belangrijkste prioriteiten in het instellingsplan.
Onderwijsbeleid
Onderwijsprofiel

Leids register

Overzicht van het opleidingenaanbod plus een beschrijving van de aard van en de kwaliteitseisen die aan het Leidse onderwijs gesteld worden.
Lees verder

Leids studiesysteem

Het Leids StudieSysteem met Bindend StudieAdvies geeft de student recht op goede begeleiding maar stelt ook eisen aan de studievoortgang. 
Lees verder

Rapport Studiesucces

Het streven naar vergroting van het studiesucces vloeit voort uit de visie op onderwijs die in het instellingsplan wordt uitgedragen.
Lees verder

Uitkomsten onderwijsvisitaties

De website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (databank beoordeelde opleidingen) toont visitatierapporten per opleiding.
Lees verder

Onderwijs in cijfers

Aantallen ingeschreven studenten, eerstejaarsinstroom, diploma-aantallen, rendementen.
Lees verder

Informatie kwaliteitszorg faculteiten

Laatst Gewijzigd: 21-01-2016