Uitschrijven

Studenten zijn altijd zelf verantwoordelijk voor uitschrijving van een opleiding gedurende het studiejaar. Je kan om verschillende redenen je studie beëindigen, wat gevolgen heeft voor de procedure van uitschrijven. Via onderstaande kopjes worden de verschillende procedures uitgelegd.

Uitschrijven

Voor een bacheloropleiding schrijf je je uit  via Studielink. Log in op Studielink en ga naar ‘mijn inschrijvingen’ en kies voor ‘verzoek tot uitschrijven’.
 
Uitschrijven is alleen mogelijk per de eerste van de maand volgende op de maand waarin je het uitschrijfverzoek doet.
Let op! Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Studie Staken

Je kan iedere maand van het jaar besluiten om te stoppen met je studie, uitgezonderd van de maanden juli en augustus. Dit doe je bijvoorbeeld als je niet verder wilt, een negatief bindend studieadvies wil voorkomen of door omstandigheden de studie niet af kan maken. Dien hiervoor een verzoek in via Studielink met reden: uitschrijven

Afstuderen

Wanneer je afstudeert, kan je in Studielink een verzoek tot uitschrijving doen op basis van afstuderen. Dit kan per de eerste van de maand opvolgend op de datum waarin je diploma wordt  vastgelegd in  uSis. Let op! Dit staat dus los van de datum waarop je daadwerkelijk je diploma krijgt. 
 
Het is daarom verstandig om je uitschrijfverzoek gelijk in te dienen nadat je hebt gehoord dat je aan alle eisen voor je diploma hebt voldaan. Je hoeft je geen zorgen te maken over of je dan niet te vroeg wordt uitgeschreven: zolang je diplomering niet in het systeem staat, zal je niet worden uitgeschreven.

Restitutie

Zodra je uitschrijfverzoek binnenkomt, wordt er gekeken of je recht hebt op restitutie. Restitutie is een terugbetaling van alle maanden die je teveel hebt betaald. 

Je komt pas in aanmerking voor restitutie als je op dat moment geen actieve inschrijvingen meer hebt aan de Universiteit Leiden. 

Als je je uiterlijk op 31 mei uitschrijft, betekent dat de inschrijving word beëindigd per 1 juni.  
 
Let op! Het is niet mogelijk om restitutie te ontvangen als je een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ hebt opgevraagd bij de Universiteit Leiden voor dat academisch jaar. Indien je ook uitgeschreven bent bij de instelling waarvoor de BBC is afgegeven, dien je hiervan een bewijs te overhandigen of de BBC terug te sturen naar de Universiteit Leiden. 

Let op! Voor Premasters geldt een andere regeling wat betreft restitutie.

DUO

Naast je uitschrijving in Studielink ben je als student ook zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van eventuele regelingen bij DUO, zoals je lening of studentenreisproduct. Dit kan alleen bij DUO zelf. Let op! Uitschrijven bij DUO is niet voldoende om bij ons je inschrijving en collegegeldbetaling te beëindigen.

Laatst Gewijzigd: 22-11-2016