Inschrijfprocedures

Uit belangstelling een collegereeks volgen zonder verdere verplichtingen, of een aantal jaren een deeltijdstudie gaan volgen? Kijk bij het type studie voor de inschrijfprocedure.

Contractstudent

U wilt vakken volgen en tentamens afleggen, maar niet het gehele studieprogramma doorlopen, dan kunt u zich bij sommige opleidingen inschrijven als contractstudent.

Inschrijven
Inschrijven als contractstudent gebeurt bij de desbetreffende opleiding.

Collegegeld
De kosten van contractonderwijs zijn verschillend per opleiding en afhankelijk van het aantal cursussen dat u wilt volgen. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u zich het beste wenden tot de desbetreffende opleiding.

Gaststudent

Inschrijven
Lever samen met het inschrijfformulier (pdf) de volgende documenten in

 • een verklaring van geen bezwaar van de opleiding van uw eigen universiteit/HBO, waaruit blijkt dat het door u te volgen bijvak hier gevolgd mag worden.
 • een verklaring van geen bezwaar van de opleiding van de Universiteit Leiden, waaruit blijkt dat zij geen bezwaar hebben
 • een originele betalingsverklaring (geen kopie), aan te vragen bij de studentenadministratie van uw eigen universiteit/HBO (geen  bewijs van inschrijving of kopie van giro- of bankafschrift)

Collegegeld

De door u bij te voegen originele betalingsverklaring geldt als bewijs van betaling.

Uitschrijven/restitutie
Beëindiging inschrijving

Hoger onderwijs voor ouderen

Het HOVO biedt collegeseries aan op universitair niveau voor vijftigplussers. De colleges  worden doorgaans gegeven door docenten en oud-docenten van de Universiteit Leiden. Zij behandelen onderwerpen op het gebied van de letteren, de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen.

Inschrijven
Vul het aanmeldingsformulier in om u aan te melden.

Collegegeld
Neem voor vragen over het collegegeld telefonisch contact op met
071 527 72 99 (ma. t/m do. 10-13 uur), of stuur een e-mail naar hovo@sea.leidenuniv.nl

Toehoorders/aanschuifonderwijs

Als u een aantal vakken wilt volgen, maar geen tentamens wilt afleggen, dan kunt u zich inschrijven voor het aanschuifonderwijs aan de Universiteit Leiden. U betaalt voor een heel collegejaar (september - augustus) en kunt dan onbeperkt vakken naar keuze volgen.
Als u wel tentamens wilt afleggen, kunt u kiezen voor contractonderwijs.

Inschrijven
U dient zich aan te melden bij het Studenten Informatiecentrum. Voor de te volgen vakken moet u een verklaring hebben gekregen van de studieadviseur van de betreffende opleiding. Als u vakken wilt volgen bij verschillende opleidingen, heeft u meerdere verklaringen nodig. Informatie over toehoorderschap/aanschuifonderwijs

Collegegeld
U maakt het bedrag over op het bankrekeningnummer van de Universiteit Leiden (IBAN nummer: NL71RABO0103257217), onder vermelding van uw studentnummer. Dit studentnummer ontvangt u na aanmelding.
Collegegeld:
2016-2017: €1091,-
2017-2018: €1103,-

Deeltijdstudent

 In bezit van

 • een einddiploma/ getuigschrift vwo
 • een propedeuse of einddiploma wo
 • een propedeuse of einddiploma hbo
Inschrijfstappen
 1. Aanmelden bij Studielink
  Toelichting loting: Toelichting opleidingen en profielen
  Let op: Wil je je na 1 oktober inschrijven dan zul je een schriftelijke toestemming van de studieadviseur van de betreffende opleiding moeten meezenden.
Niet in bezit van een de bovengenoemde diploma’s


Inschrijven

Kijk voor meer informatie op studeren in Leiden

Collegegeld
Het collegegeld voor deeltijdonderwijs is gelijk aan het collegegeld voor voltijdonderwijs.  

Uitschrijven
Uitschrijven kan via Studielink: log in en kies onder 'mijn inschrijvingen' voor 'verzoek tot uitschrijven'. Dit moet je ook doen als je je bachelor/master hebt afgerond en niet verder wilt studeren. 

Formulieren opsturen of inleveren

Zorg ervoor dat alle bijlagen zijn toegevoegd. Incomplete aanvragen worden teruggezonden. 

Formulieren uitsluitend per post opsturen, of inleveren bij 
Studenteninformatiecentrum
Kaiserstraat 25
2311 GN  LEIDEN

Laatst Gewijzigd: 13-11-2017