Uitstromen naar de arbeidsmarkt

Je kunt er voor kiezen om na je bachelordiploma te gaan werken. Misschien stop je definitief met de studie of wil je even stoppen met studeren om in een latere fase een masteropleiding te gaan volgen.

In de komende jaren zal blijken wat een universitaire bachelorgraad waard is op de arbeidsmarkt en waar afgestudeerden met een WO bachelordiploma precies terecht komen. Universitaire bachelors hebben een ander profiel dan HBO-bachelors. Naast kennis en ervaring hebben zij veel academische vaardigheden verworven, terwijl HBO-bachelors over meer praktische vaardigheden beschikken.
Werkgevers geven vooralsnog aan dat ze met name geïnteresseerd zijn in academici met een afgerond masterdiploma en met een duidelijk profiel. 

Voor informatie en begeleiding bij de oriëntatie op je loopbaan en de overstap naar de arbeidsmarkt kun je bij één van de Career services terecht.

Meer informatie over voorbereiden op de arbeidsmarkt.


Laatst Gewijzigd: 02-10-2016